Tréninkové plány

Online

ÚVODNÍ KONZULTACE

Úvodní konzultace je zdarma, probíhá buď osobně, online nebo formou dotazníku.

JAK TRÉNINKOVÝ PLÁN VYPADÁ

Je to PDF soubor o několika stránkách, kdy je na začátku popsán systém cvičení a vysvětlivky. Dále je tréninkový plán složen z tréninků ABC(DE), kdy se jednotlivé tréninky střídají. U každého cviku je i obrázek, popis jak daný cvik provádět, počet opakování a další důležité proměnné.

Ke každému cviku se přikládá i video, abychom společně maximálně podpořili kvalitu tvého tréninku, protože technika je základ.

PRO KOHO JE TENTO PLÁN VHODNÝ

Pro každého!! Náš trenér Lukáš ti udělá plán, ve kterém zohlední jak zranění, omezení, vybavení, náročnou práci či tvoje cíle. Také s ním budeš mít neomezenou komunikaci, kdy můžete probrat každý pohyb, popřípadě plán poupravit.